About us
» Политика по качество
Проекти

Автоматизация на техн. процеси
 • Реконструкция на мазутна разпалваща уредба на парогенератор № 3, "Девен" АД
Енергохимия
 • Химически анализ на образци от ПГ и снети отложения от ТГ, ТЕЦ “БОБОВ ДОЛ"
 • Химически анализ на образци от енергийни котли, ТЕЦ "СОФИЯ"
 • Химически анализ на образци от промишлен котел, “ЛЕКОКО” АД
 • Химически анализ на отложения снети от повърхността на кораб “Средец”, Пристанище Бургас
 • Химически анализ на образци от промишлен котел, "Кошава” АД
 • Гориво-технически анализ на въглища от ТЕЦ “Бобов дол” ЕАД, ТЕЦ “БОБОВ ДОЛ"
 • Химически анализ на образци от енергиен котел, “Балканфарма” гр. Разград
 • Анализ на сажди от към страна на газовото пространство, Летище Бургас
 • Анализ на проби промишлена и сондажна вода, изводи и препоръки за използването й като охлаждащ агент, “Арома” АД
 • Анализ на проби сондажна, захранваща, омекотена, котлова вода и кондензат, ”Данон-Сердика” АД
 • Анализ на проби сурова, омекотена, мрежова и котлова вода, ”Кенар” АД
 • Analysis of raw, softened, network, and boiler water samples, “ЛЕКОКО” АД
 • Анализ на проби сурова,котлова,мрежова,омекотена вода, Пристанище Бургас
 • Анализ на проби циркулационна и охлаждаща вода, София - БТ
 • Химичен контрол на общата силициева киселина в ХВО, ТЕЦ “БОБОВ ДОЛ"
 • Анализ на проби сурова, омекотена и котлова вода, "Кошава” АД
 • Лабораторни изледвания и анализи на йонообменни смоли, ТЕЦ “БОБОВ ДОЛ"
 • Лабораторни изледвания и анализи на йонообменни смоли, АЕЦ “Козлодуй”
 • Периодичен химичен контрол на ВХР на водогрейни котли тип UT-H 1200, хотел “Рила”- Боровец
 • Химическа промивка на промишлен котел, “Обединено локомотивно депо-Подуяне
 • Химическо очистване на топлообменник, ”Демакс”
 • Режимно-технологични изпитания на енергийни котли, ТЕЦ “БОБОВ ДОЛ"
 • Химическо очистване на вани бланшори, “Роял Патейтос” АД
 • Химическа промивка и пасивация на конвективни пакети, ”Юмикор Мед” АД
 • Монтаж, пуск и настройка на нова ХВО, Зебра АД
 • Предремонтни изпитания на ТГ-1, ТЕЦ “БОБОВ ДОЛ"
Парни турбини
 • Следремонтни изпитания на ТГ-3, ТЕЦ “БОБОВ ДОЛ"
 • Следремонтни изпитания на ТГ-4, ТР “София изток”
 • Следремонтни изпитания на ТГ-1, ТЕЦ “Марица изток - 3"
 • Пилотни изпитания ТГ 5, ТЕЦ "ВАРНА
 • Следремонтни изпитания на ТГ-4, ТЕЦ “Марица изток - 3"
 • Предремонтни изпитания на ТГ-2, ТЕЦ “БОБОВ ДОЛ"
 • Следремонтни изпитания на ТГ-2, ТЕЦ “БОБОВ ДОЛ"
 • Пилотни изпитания за НЕК, бл. 4 и 6, АЕЦ “Козлодуй”
 • Следремонтни изпитания на ТГ-6, ТЕЦ "ВАРНА
 • Режимно-балансово изпитание на ТГ-1, ТЕЦ “Плевен”
 • Предремонтни изпитания на ТГ-1, ТЕЦ “Марица изток - 3"
 • Режимно-балансово изпитание на ТГ-4, ТЕЦ “Русе изток"
 • Следремонтни изпитания на ТГ-4, ТЕЦ "ВАРНА
 • Режимно-балансово изпитание на ТГ-2, ТЕЦ “Пловдив север”.
 • Предремонтни изпитания на ТГ-3, ТЕЦ “БОБОВ ДОЛ"
 • Гаранционни изпитания на ТГ-2, ТЕЦ “Марица изток – 2”
 • Пред и след ремонтни изпитания на турбина ТК-120, ТЕЦ “Марица 3” – Димитровград
 • Следремонтни изпитания на турбина тип VPT-30-90/12/1,2 ст. 2, ТР “София изток”
 • Следремонтни топлинни изпитания на турбогенератор за проучване на техническите възможности за минимални термални натоварвания., ТЕЦ “Русе изток"
Copyright © 2006-2015 Techenergo ЕAD